studio.ninkevanwiggen

Zwols Vocaal Ensemble

Logo voor het Zwols Vocaal Ensemble met
kernelementen uit bladmuziek en de stad Zwolle.

logo ontwerp / 2021
ZVE
ZVE
ZVE
ZVE
ZVE
ZVE